High Quality Natural Wood Flooring Gia Viet My

Trust the local expertise of the house buyers at https://www.housebuyernetwork.com/house-buyers-wichita-falls-texas/ to navigate the San Jose real estate market effectively.

Bảng Giá Sàn Gỗ Loại AA

STT

Tên Gỗ

Quy Cách (MM)

Dày

Rộng

Dài

Phân Loại

ĐVT

Đơn Giá

01

Sàn Gỗ Walnut Mỹ
(Dày 17mm công thêm 50.000/m²)

Len Chân Tường

15

120

600

750

900 / 1050 / 1200

90

600

750

900 / 1050 / 1200

15

90

900 / 1050 / 1200

Solid
(Nguyên Thanh)

OPC

Mét

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

190.000

BẢNG GIÁ SÀN GỖ TỰ NHIÊN

Trân Trọng Gửi Tới Quý Khách Hàng Bảng Giá Sàn Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp Của Chúng Tôi

02

Sàn Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi (Ghana) (Dày 17mm cộng thêm 30.000/m²)

Len Chân Tường

15

120

450

600

750

900 / 1050 / 1200

90

450

600

750

900 / 1050 / 1200

15

90

1850

Solid
(Nguyên Thanh)

OPC

Mét

850.000

1.080.000

1.100.000

1.120.000

780.000

940.000

960.000

980.000

180.000

03

Sàn Gỗ Teak Lào

Len Chân Tường

15

120

600

750

900 / 1050 / 1200

90

600

750

900 / 1050 / 1200

15

90

1850

Solid
(Nguyên Thanh)

OPC

Mét

800.000

830.000

850.000

750.000

780.000

800.000

160.000

04

Sàn Gỗ Chiu Liu

Len Chân Tường

15

120

600

750

900 / 1200

90

600

750

900

15

90

1850

Solid
(Nguyên Thanh)

OPC

Mét

1.050.000

1.080.000

1.100.000

950.000

980.000

1.100.000

180.000

05

Sàn Gỗ Căm Xe Lào

Len Chân Tường

15

120

600

750

900 / 1050 / 1200

90

600

750

900 / 1050 / 1200

15

90

1850

Solid
(Nguyên Thanh)

Solid

Mét

890.000

910.000

930.000

810.000

830.000

850.000

170.000

06

Sàn Gỗ Cẩm Lai Nam Phi

Len Chân Tường

15

120

900 / 1050 / 1200

90

900 / 1050 / 1200

15

90

1500 / 1850

Solid
(Nguyên Thanh)

OPC

Mét

1.250.000

1.300.000

200.000

07

Sàn Gỗ Sồi Trắng (Dày 17mm cộng thêm 30.000/m²)

Len Chân Tường

15

120 / 130

450

600

750

900

90

450

600

750

900

15

90

1850

Solid
(Nguyên Thanh)

OPC

Mét

750.000

770.000

790.000

810.000

660.000

680.000

700.000

720.000

180.000

Ngoài Quy Cách Trên Theo Bảng Giá Chúng Tôi Sẽ Nhận Làm Các Quy Cánh VIP Theo Yêu Cầu