SGTN Sồi Trắng Mỹ 720/m2

720.000

Qc: 15x90x900/1200(mm)